0

In het voorjaar van 2022 start de volgende opleidingsgroep Facilitator Multidimensionale Opstellingen voor gevorderde coaches, readers, healers en systemisch werkers die zich begeven op het snijvlak van energetisch werk en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding gaat uit van een hoog niveau van basiskennis, en biedt een specialisatie in het werk in het multi-dimensionale domein. 

 

Terrein van het werk

Deze opleiding gaat over de ontwikkeling van bewustzijn. Jouw bewustzijn als mens en professional, en die van de mensen met wie jij privé en professioneel in aanraking komt. Middels het aanleren van de methodiek van multidimensionale opstellingen leer je om de energetische werkelijkheid achter ons aardse bestaan beter te begrijpen en er zodanig mee te samen te werken dat je in staat bent om de aardse realiteit, waar mogelijk en in het hoogste belang van alle betrokkenen, bewust te beïnvloeden. Alles op Aarde ontspringt aan het kwantumveld, het veld van alle mogelijkheden. Alles wat je waarneemt, bestaat energetisch voor het zich manifesteert. Dit oeroude weten van een grotere intelligentie als basis van ons bestaan is onder invloed van kerk en wetenschap in onze westerse samenleving lange tijd verdrongen en de kennis hoe je tot het energetisch veld te verhouden, is grotendeels verloren gegaan. Velen van ons zijn eenzijdig opgevoed en geschoold: onze rationele geest (linker hersenhelft) is veelal goed ontwikkeld, evenals onze mannelijke kwaliteiten (actie, doelgerichtheid en prestatie). Onze intuïtieve geest (rechter hersenhelft) is bij veel mensen onderdrukt, evenals onze vrouwelijke kwaliteiten (het ontvangende, het omvattende en het zijn.

 Nu Gaia haar frequentie verhoogt en de planeten om haar heen ons in het Aquarius tijdperk brengen, gaan de deuren naar oude wijsheid opnieuw open. Diegenen die zich bewust begeven op pad van ontwaken, zijn van een leven in de derde en vierde dimensie onderweg naar, en soms al gearriveerd in een leven dat ook de vijfde en hogere dimensies omspant. Het is mijn ervaring dat multidimensionale (MD) opstellingen ons bij deze transitie kunnen helpen. Voor sommigen zou het effect van dit werk in de categorie vallen van wat in de volksmond magie heet te zijn. Dat is het niet. Magie is de term die een leek hanteert voor wat hij ziet gebeuren in de fysieke wereld en niet kan verklaren. Wie de kennis heeft om met energetische velden te werken, beziet het effect van MD opstellingen als volstrekt logisch: deze opstellingen ruimen de energetische belasting op die onze ziel door karma in de loop van vele incarnaties in dit Aardse domein en ver daarbuiten heeft opgebouwd. Door het veld waar mogelijk schoon te maken, te repareren en weer in balans te brengen veranderen de Akasha kronieken en wordt de tijdlijn van de betrokken cliënt verlegd.

 

Uitgangspunten

 • Deelnemers aan deze opleiding zijn gevorderden met ruime kennis van en ervaring met energetisch werk.
 • Docent biedt een programma, lesmateriaal en oefeningen voor de verdere ontwikkeling van het bewustzijn en de vaardigheden van de deelnemers.
 • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Zij bepalen zelf wat voor hen waar is, onderzoeken actief het aangereikte materiaal en doen hun eigen ervaring op. Voorbereiding van lessen en het al of niet aangaan van eventuele therapie, geschiedt naar eigen inzicht.
 • Docent monitort de ontwikkeling van de individuele leerling en reikt wanneer van toepassing inzichten aan (supervisie).
 • Er is geen examen en geen certificaat. Wel is er een afsluitende ceremonie.

 

Studie domeinen

De basis

Dit domein gaat over kennis van en ervaring met de negen dimensies met hun specifieke wetten en werking die in hun samenhang ten grondslag liggen aan de manifestatie, het spectrum van verdichting en van dualiteit, eenheid en afscheiding, de vier niveaus van menszijn en de relatie tussen de heelheid, de ziel en de persoonlijkheid, onderscheid zielsvelden, familievelden en persoonlijke velden uit onze jeugd en ons leven en werelden in een wereld op Aarde, de aard en rol van het collectief, en de aard en de rol van de tijd op Aarde.

 

De methode van multidimensionaal opstellen

 Dit domein beslaat kennis van en ervaring met het voorbereiden van het veld en de ruimte, het werken met 'lege' matjes. Samenwerken met het veld, de fases van een multidimensionale opstelling, het verkennen van de energetische oorzaak achter de aardse manifestatie, mogelijkheden en beperkingen, hulpmiddelen als kristallen, flesjes, schilderijen en representanten.

 

De skills

Dit domein beslaat kennis van en ervaring met verschillende 'staten van zijn', werken via resonantie, expansie en contractie, the ‘wave’, persoonlijke wil en goddelijke wil, gronden en balans houden, zelfregulatie, waarneming van en communicatie met gidsen en het grotere veld en het werken met intentie.

 

De verfijning

Dit domein beslaat kennis en ervaring van sabotage en terugslag, verschillende soorten sferen, verschillende soorten aanvalsvelden,, inmenging van buitenaardse volkeren in aardse situaties, abductie en contracten, samenwerken met engelen en draken, omgaan met donkere velden en tijdlijnen

 

Eigen proces

Geen zelf, geen ander. Dat wat je niet in jezelf hebt opgelost, kun je voor een ander niet faciliteren. Wanneer wij niet voor onszelf zorgen kunnen we er niet voor een ander zijn. Dit domein bestaat uit aandacht voor self care, growing edge, balans houden, aken voor je eigen veiligheid en die van je omgeving, eigen veld schonen; welke blokkades zijn er nog in mij?

 

Werkwijze

 1. Via studie en dialoog; aan de hand van materiaal (artikelen, boeken, video’s) van experts op het gebied van o.a. bewustzijn, kwantum fysica en universele wijsheid vormen we een conceptueel raamwerk.
 2. Middels reflectie en oefening in de klas; door het bestudeerde materiaal te relateren aan onze eigen ervaring ontwikkelen we ons bewustzijn en onze energetische vaardigheden. Klassikale oefeningen bestaan oa uit meditaties, visualisaties en uitwisseling in kleine groepjes. Dit proces kan worden ondersteund, indien gewenst, met intervisie, individueel huiswerk, individuele therapie en het bijhouden van een dagboek.
 3. Middels oefening met clienten (tweede jaar).

  

Selectiecriteria

 1. Een of meerdere voltooide opleidingen op het snijvlek van persoonlijke ontwikkeling en energetisch werk zoals BBSH, School of Life, Healing Arts, systemisch werk, Somatic Experiencing, Thomas Huebl, sjamanistische opleidingen, en andere reading/healing opleidingen.
 2. Je bent in staat om energie waar te nemen via een of meerdere HSP kanalen (zien, horen, ruiken, voelen, weten). Je mediteert regelmatig. Je hebt contact met je gidsen en/of andere energetische velden. 
 3. Je bent in grote lijn bekend met je eigen karakterstructuur en je defensiemechanismen. Je hebt je belangrijkste thema’s uitgewerkt in therapie, hellingen en/of opstellingen. Je kent je eigen triggers en bent in staat om jezelf in balans te brengen. Je doet aan yoga, lichaamswerk, qiqung, of een andere vorm van self care.
 4. Je hebt ervaring in het werken met anderen en je hebt een eigen praktijk of het voornemen deze te starten
 5. Je hebt een gezonde geest in een gezond lichaam. Je hebt geen psychiatrische diagnose, bent niet in behandeling bij een psychiater of ggz instelling en gebruikt geen psychiatrische medicatie. Je bent in dit leven niet belast met zwarte magie of satanistische rituelen.

Ik neem ook mensen aan die autodidact zijn. Mocht je aan alle selectiecriteria voldoen, behalve op het gebied van opleiding, dan is je aanmelding van harte welkom. 

 

Duur en kosten

De opleiding bestaat (vooralsnog) uit vier blokken van 6 dagen verdeeld over 6 maanden. In de eerste twee blokken in 2022 zullen we ons richten op de basis: het verkennen van het werk waarbij jullie oefenen op elkaar, vrienden en familie. Na een winterstop, die de integratie dient, gaan we in het tweede jaar aan de slag met de verfijning en het werken met 'echte' cliënten. Dit jaar bereid jullie voor om zelfstandig met het geleerde aan de slag te gaan. Tijdens het schrijven van deze course outline voel ik dat er mogelijk een vijfde blok bijkomt, maar de timing en de vorm kan ik nu nog niet overzien.                     

Prijs voor het eerste jaar:

230 euro ex BTW per dag

1.380 euro ex BTW per blok van 6 dagen.

2.760 euro ex BTW per lesjaar van twee blokken.

Lesmateriaal is inbegrepen. 

Extra supervisie, indien gewenst, individueel of met de groep, wordt apart in rekening gebracht.

Prijzen voor de opleiding worden jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd.

 

Data blok 1

12, 13 en 14 mei 2022

10 en 11 juni 2022

9 juli 2022

Data blok 2

8, 9 en 10 september 2022

7 en 8 oktober 2022

5 november 2022

 

Er is nog ruimte voor een aanmelding, het selectiegesprek zal worden gepland in onderling overleg met de kandidaat.

Kosten voor het selectiegesprek zijn 150 euro ex BTW.

 

Aanmelding

1. Stuur het ingevulde intakeformulier (klikken voor download) voor 15 februari 2022 per mail naar Uitgeverij(AT)bierrmanvandenbrink.nl met eventueel een link naar je website.

2. Schrijf je in voor een van de MD- opstellingen workshops in maart 2022 (alleen als je nog niet eerder hebt deelgenomen).

Selectie van deelnemers vindt plaats op basis van het intakeformulier, deelname aan een opstelling en een persoonlijke intake. 

 

 

Tot slot

Het proces dat met deze opleiding in gang wordt gezet, zal ook na de afronding doorgaan. Wanneer je bewustzijn eenmaal is geactiveerd, wordt het een levenshouding. Het is mijn intentie om je voldoende bagage mee te geven om met vertrouwen je vervolgstappen te kunnen bepalen. Weet dat elk van de onderwerpen die we in de opleiding behandelen, nog jaren bestudeerd kunnen worden als je daarvoor kiest. De cyclus van ontwikkeling is oneindig.