0

01 april 2014

In het voorjaarsnummer van MEMOrie, het informatieblad van de Nederlandse Vereniging van Reincarnatietherapeuten, schreef Marianne Zwaneveld  het volgende over Brieven van mijn Ziel II:

 

Een lange, vermoeiende weg te gaan… - het vervolg

 

In MEMOrie 2012:5 heb ik in deze rubriek ‘Brieven van mijn ziel 1’ besproken, waarin de auteur beschrijft hoe zij de switch maakte van het bedrijfsleven naar het healerschap (1993-1999). In dit tweede deel, dat de periode 1999-2005 beslaat, woont ze met haar tweede man op een landgoed in Woudenberg, waar zij samen een zakelijk/spiritueel centrum runnen. Na verloop van tijd worden hun drie dochters geboren, sterft Chantals oma en steken haar oude kwalen (m.n. chronische vermoeidheid) opnieuw de kop op omdat ze te veel hooi op haar vork heeft genomen. Financieel loopt de zaak vast en het paar besluit dan het landgoed te verkopen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De schrijfster doet regelmatig therapiesessies bij Tineke Noordegraaf. Haar beschrijving van deze sessies is to-the-point: de sessies zijn overgenomen van de tapes die Tineke van elke sessie pleegt te maken, maar toch zijn ze organisch in het verhaal ingebed. Ze werken - hoe kan het ook anders - goed door in het leven van de auteur, maar duidelijk is ook dat iets zich pas aandient als de tijd er rijp voor is en het bewustzijn er voor open staat. Allerlei readingen en healingen elders doen in Chantal het besef ontwaken dat zich een gebeurtenis in haar leven moet hebben afgespeeld die heeft geleid tot een immens trauma. Ze wil er haar stervende moeder niet mee belasten en steunt haar waar dat door moeder wordt geaccepteerd. De relatie tussen moeder en dochter is zeer ongezond, maar deze wordt toch liefdevol beschreven en dat is knap. Ook dit deel is geweldig goed geschreven, leest haast als een roman, is eerlijk en moedig. Degenen de het eerste deel hebben gelezen, zullen blij zijn met dit tweede en daarna uitzien naar het derde deel. Want we willen natuurlijk wel weten of het met de schrijfster allemaal goed is gekomen.

Deel 3 (verwacht in september 2014) zal gaan over de verwerking van het trauma en de PTSS die daarvan het gevolg is; waarschijnlijk zal dan ook duidelijk worden hoe de relatie tussen moeder en dochter zo heeft kunnen ontsporen. Bevat een uitgebreide verklarende woordenlijst en een literatuuropgave van boeken en auteurs die in de tekst worden genoemd. Zie ook www.chantalvandenbrink.nl