0

01 maart 2014

Sinds jaar en dag hebben Wim en ik een abonnement op The Optimist (voorheen heette het blad Ode), een tweemaandelijks magazine dat is geweid aan positieve ontwikkelingen op gebied van gezondheid, milieu en samenleving. Artikelen over bijvoorbeeld neurofeedback, emdr, geweldloze communicatie, vraaggericht leren en quantum fysica hebben in de loop der jaren bijgedragen aan de vorming van onze kijk op het leven. Zo ben ik neurofeedback en emdr gaan doen nav hun artikelen en heeft Wim geholpen bij de oprichting van een Iederwijs school nav hun artikel over het nieuwe leren. Afgelopen najaar stuurde ik de redactie het tweede deel van Brieven van mijn Ziel, met een handgeschreven brief waarin ik hen bedankte en liet zien dat ik hen in het boek heb genoemd. (Ere wie ere toekomt.) Supertrots ben ik dat de redactie van The Optimist in het maart/april nummer op haar beurt een stukje aan mijn boek wijdt, op een prachtige plek in het blad, helemaal voorin, in de rubriek Dialoog. De cirkel is rond.