0

27 juli 2013

Voor het eerst verscheen er een interview in een Belgisch magazine. Vanessa Luyten tekende voor het zomernummer 2013 van Change, think positive, een uitgebreid gesprek op. We spraken over het ontstaan van mijn boeken, over de samenhang tussen lichaam en geest en over het belang van het contact met het verlangen van je ziel. Geweldig om in zo'n mooi blad een podium te krijgen!