0

12 december 2012

In het prachtige decembernummer van Bewustzijn Magazine verscheen een 5 pagina's groot interview over het tot stand komen van Brieven van mijn Ziel. Een openhartig gesprek tussen Simone Thomasse en deze auteur over bewustzijn, de zoektocht naar gezondheid en de drang van de ziel naar vervulling. Simone schrijft toegankelijk en persoonlijk, met liefde en interesse voor het onderwerp en de bereidheid om de diepte in te gaan. Hierdoor kwam een breed scala aan onderwerpen op tafel en krijgt de lezer een overzicht over de reikwijdte van de gehele trilogie. Ik ben intens dankbaar voor deze introductie van mijn werk aan een groter publiek.