0

22 november 2018

Ik herken haar direct, ook al had ik haar tot dit moment nooit ontmoet. Lange zwarte haren, zwarte kleding en n huid als ivoor. Ze voelt breekbaar als n porseleinen beeldje en tegelijkertijd zo krachtig als staal. Het zijn haar ogen die me het meeste raken, de diepziende ogen van een oude ziel. Terwijl ik naar haar luister, breekt mijn hart; ze schetst een geschiedenis met zoveel pijn, zoveel verdriet, zo'n gebrek aan liefde en de voor mij zo herkenbare worsteling om ondanks alles staande te blijven, het leven vorm te geven en te genezen van haar verwondingen. 

    Ze is niet alleen, weet ik inmiddels en ik zoek naar de woorden om haar dat te vertellen. De laatste jaren, bij mijn Rond de Tafels en in mijn privé-leven, ontmoette ik vaker dergelijke ogen. It takes one to know one. Aanvankelijk leken het losse ontmoetingen, leek ieder verhaal op zichzelf te staan. Tot ik een paar maanden terug mezelf de vraag hoorde stellen: 'hoe kan het dat de energetisch meest getalenteerde vrouwen zo zwaar beschadigd zijn?' I realiseerde me dat ik een patroon zag: vrouwen met heksenogen die in dit leven zijn geboren in disfunctionele gezinnen; die zijn misbruikt, mishandeld of verwaarloosd; die kampen met een gebrek aan bodem, borderline verschijnselen of post traumatische stress; die worstelen om hun plek in de maatschappij in te nemen, om van dag tot dag te functioneren, om gezonde levensomstandigheden met voldoende inkomen, veiligheid en liefde te creëren; die vastlopen in de reguliere zorg waar ze niet worden begrepen en die het risico lopen om in de kiem bevroren te blijven en nooit tot bloei te komen.

     Alles in onze buitenwereld is een spiegel van onze binnenwereld; onze levensomstandigheden zijn een creatie van ons bewustzijn. Wat deze vrouwen meemaken is geen toeval. Voorafgaand aan deze incarnatie, heeft onze ziel ervoor gekozen in dit leven karma in te lossen en bij te dragen aan de energetische omwenteling die op dit moment op aarde plaatsvindt. In grote lijnen zie ik drie elementen die wij, beschadigde vrouwen met heksenogen, gemeen hebben. Allereerst hebben we in vorige levens op plekken van aardse en energetische macht gestaan en hebben we die macht op de een of andere manier misbruikt. We hebben onze energetische krachten gebruikt om er zelf beter van te worden ten koste van het welzijn van anderen; hoe groter de schaal waarop we dat deden (denk aan de ondergang van Atlantis), hoe groter de karmische rekening. Vervolgens zijn we geboren in familielijnen met een collectieve belasting; waarschijnlijk omdat dit meewerkt bij het oplossen van ons karma en vaak ook omdat wij de energetische kracht hebben om deze belasting voor de familie te helpen helen. Verder beseffen de meesten van ons niet wie we werkelijk zijn omdat de Westerse maatschappij de oude kennis tijdens de inquisitie en de heksenverbrandingen heeft vernietigd; nog steeds wordt geregeerd door logica en wetenschap en ons daardoor niet herkent, noch kan helpen.

     De sleutel tot onze genezing zit in de acceptatie van wie we zijn met alles wat daarbij hoort: een multi-dimensionaal wezen in een menselijk lichaam. Alleen als we voorbij de verdichte lagen van het menselijk bestaan op aarde en de ziel met haar zielsbagage reiken naar het eenheidsbewustzijn, krijgen we toegang tot die energievelden die de huidige werkelijkheid kunnen transformeren. Ofwel, we kunnen alleen genezen door het inzetten van de energetische kracht waar de Westerse wereld nog steeds bang voor is, in dienst van de liefde. 'Bid tot het universum,' zei ik haar dan ook. 'Vraag het universum om de liefde te manifesteren in je leven. Beslis onvoorwaardelijk om te genezen. Je bent een magiër, je hebt energetische krachten, stel ze in dienst van de liefde en gebruik ze om je weg te vinden. Heling gaat in cirkels, het lichaam is trager dan de geest en het zal waarschijnlijk meerdere jaren duren. Maar als jij beslist om te genezen en ankert in het eenheidsbewustzijn, dan zal de manifestatie volgen.