0

31 januari 2018

EEN TIJD VAN GROTE VERANDERING

Vanmorgen vroeg ik mijn gidsen hoe het komt dat mijn leven de afgelopen weken zo drastisch aan het veranderen is. Hun antwoord schetst een energetische ontwikkeling in de kosmos die ons allemaal raakt.

" Op dit moment in de tijd zijn grote doorbraken mogelijk. Een energetische constellatie in de kosmos heeft eind december een poort geopend naar hogere velden van eenheidsbewustzijn. Hierdoor is het mogelijk je Goddelijke energie gemakkelijker en overvloediger in je aardse lichaam en je persoonlijke energieveld te laten stromen en het verlangen van je ziel voor deze incarnatie in deze aardse werkelijkheid te gronden. Deze poort blijft nog ongeveer zes weken aardse tijd open. Iedere meditatie, iedere intentie en iedere healing die je in deze periode doet, zal worden bekrachtigd door dit lichtveld en daardoor effectiever zijn dan je gewend bent. Iedere meditatie, intentie en healing zal je tijdlijn veranderen. Eenmaal ingezet, zal deze tijdlijn zich in de loop van de komende jaren verder ontvouwen richting je zielsbestemming.

Misschien merk je dat je momenteel meer dan normaal last hebt van je eigen schaduw of die van anderen. Oude, verdichte velden, individueel en collectief, weren zich; ze vechten tegen deze ascentie omdat ze willen blijven bestaan. Laat je niet verleiden om de strijd aan te gaan. Laat je niet verleiden om te verdrinken in diepe huilbuien, woede aanvallen of depressie. Dat is de oude manier; lange tijd kon het niet anders. Nu is het tijd om je centrum te zoeken. Herinner jezelf eraan dat je groter bent dan wat zich vanuit schaduw aandient. Breng dat afgescheiden veld in je meditatie in contact met het gouden veld dat op dit moment door deze kosmische poort schijnt. Als dat met je gedachten kracht niet lukt, leg dan twee steentjes op je altaar, de ene voor het oude veld, de andere voor het veld van eenheidsbewustzijn en vraag om heling.

Voor hoogsensitieve mensen waren de afgelopen vijf jaar, na 21 december 2012, soms zwaar. Van de ene dag op de andere hadden jullie via je lichaam en je veld direct toegang tot de energieën van de vierde dimensie, of wel de astrale wereld. Omgekeerd hadden die velden direct invloed op jullie aardse manifestatie. Waar het liefdevolle velden betrof, die prettige herinneringen in zich droegen en zich de oorspong van hun bestaan herinnerden, bracht dat mooie gebeurtenissen in je leven. Maar veel HSPers zijn naar aarde gekomen met een aanzienlijke kosmische belasting, met onverwerkte, pijnlijke herinneringen uit andere aardse en buitenaardse levens. De bijbehorende entiteiten en collectieve velden, afgescheiden pijnvelden, kregen jullie eveneens direct op je nek. Dit gaf een gevoel van vallen en opstaan, van waden door modder en tien stappen voorwaarts en negen stappen terug. Regelmatig vroeg je je of al dat spirituele werk wel zin had en of je aardse leven ooit op een hoger plan zou komen.

Dit is de tijd waarop jullie hebben gewacht, gebruik hem goed. Wees binnen, maak je lichaam schoon, je energieveld, je huis. Zoek regelmatig verbinding met je ziel en vraag om heling en leiding. Grote doorbraken zijn nu mogelijk, maar het is aan jou om te beslissen of je er gebruik van wilt maken. Je spirituele helpers kunnen je alleen terzijde staan als je hen daarom vraagt. Hou je niet vast aan oude herinneringen, laat je niet dicteren door oude overtuigingen, maar richt je op je verlangen. Het is tijd om van koers te veranderen."