0

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering (CELEVT) specialieert zich in de behandeling van de gevolgen van kindermisbruik en/of -mishandeling bij volwassenen. www.celevt.nl

 

De meest effectieve behandeling van PTSS vind ik sensorimotor psychotherapy (methode Pat Ogden) en somatic experiencing (methode Peter Levine). Deze therapeuten werken veelal in individuele praktijken en soms binnen de GGZ. Zelf heb ik goede ervaringen met de begeleiding van Yvette Groot